Kontakt

Organizator
Pomorskie Stowarzyszenie Instrumentalistów Academia (psi.academia@gmail.com )
ul. Krzemienna 40, 70-734 Szczecin (+48 501-149-567)

Prezes stowarzyszenia
Prof. Bogdan Boguszewski (bohdan.boguszewski@gmail.com)

Rzeczniczka festiwalu
red. Anna Koprowicz (+48 606 373 917) (akoprowicz@interia.pl)

Producent
Jolanta Boguszewska (+48 501 149 567)

Sekretariat
Anna Madej ( +48 501-149-567)

Koordynatorzy
Krzysztof Bielecki (+48 6o1 099 693)
Leszek Bończuk (+48 696 099 693)

Realizacja dźwięku
Firma Fonograficzna DUX
Małgorzata Polańska (+48 601 600 521)

Realizacja obrazu
Leszek Szopa (+48 503 165 881)
Bartosz Jurgiewicz (+48 609 744 822)
TVB 24 – Lidia Bejuk (+ 48 601 882 829)

Obsługa techniczna
Maciej Szakiel (+48 503 840 316)

Korekta folderu
Małgorzata Szczęsna (+48 723 042 917)

Księgowość
Biuro rachunkowe Hossa (+48 91 486 01 83)

Obsługa prawna
Hanna Durka, Jacek Petri (+48 601 725 907)

Strona internetowa, projekt i realizacja
dr Justyna Machnicka
Agencja PADO

Obsługa strony internetowej
red. Jan Olczak

Autorzy tekstów
Jan Koprowicz
Dorota Zamolska

Redakcja
dr Anna Koprowicz

Autorzy zdjęć: Kamil Babka, Arkaiusz Berbecki, Bohdan Boguszewski, Jolanta Boguszewska, Joanna Dybowska, Włodzimierz Echeński, Fayer, Joanna Illuque, Izabella Jakubowska-Bialas, Morten Krogvold, Wojtek Kubik, Tomasz Lazar, Jerzy Lorkowski, Wojciech Małkowicz, Tomasz Romaniuk, Selmer-Paris, Claudia Schmidt- Bruecken, Zdzisław Sowiński, Jan Styczyński, Wolfgang Unger, Piotr Waliszewski, Anita Wąsik-Płochcińska, Marek Wiśniewski, Bartek Wyrodek, Dorotha Young- Riess, Marta Zgierska, Maciej Rukasz – Confiteor Mariusz Bogdanowicz. Zdjęcia pochodzą również z prywatnych archiwów wykonawców. Fotografie W. Lutosławskiego przekazało ze swojej galerii Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Ekspozycję tę stworzono dzięki uprzejmości państwa: Gabrieli i Marcina Bogusławskich, pani Krystyny Witkowskiej, pana Olgierda Witkowskiego, pani Mai Trochimczyk, pana Marka Kurowskiego, pana Erazma Ciołka, pani Janiny Januszewskiej-Skreiberg oraz pani Danuty Gwizdalanki. Zdjęcie K. Szymanowskiego przekazało Archiwum Kompozytorów Polskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Za umożliwienie publikacji wszystkich udostępnionych fotografii w folderze i na stronie internetowej festiwalu Pomorskie Stowarzyszenie Instrumentów Academia serdecznie dziękuje.

Opracowanie graficzne, skład komputerowy folderu i materiałów promocyjnych
KONCEPTLAB (www.konceptlab.pl)

Wolontariusze, recepcja festiwalowa (+48 797 720 040)
Dorian Boguszewski, Kamila Gębska, Adrian Kluś, Aleksandra Nowakowska

Zespół katedralny
Dorian Sierek, Roman Karwowski